Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego

W dniach 23-24 października 2019 w Hotelu Windsor w Jachrance odbyła się VIII edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego, organizowanych przez firmę Schrack Seconet Polska Sp. z o.o. Wydarzenie zgromadziło blisko 600 osób z branży systemów bezpieczeństwa, w tym: wykonawców, inwestorów, projektantów, rzeczoznawców i instalatorów. Wszyscy mogli wziąć udział w wykładach, panelach dyskusyjnych, pokazach oraz warsztatach. W licznej grupie osób czuwających nad tym, aby całe wydarzenie przebiegło bez zakłóceń, znaleźli się również nasi pracownicy.

 

Te dwa dni były dla nas zwieńczeniem kilku miesięcy intensywnej pracy nad analizą, projektowaniem i budowaniem oprogramowania do kompleksowej obsługi procesu zapisów – począwszy od rejestracji online, przez szerokie opcje administracyjne dla organizatorów i na obsłudze stanowisk recepcyjnych w trakcie wydarzenia kończąc. W trakcie samego wydarzenia naszym zadaniem było już „jedynie” kontrolowanie pracy systemu i gotowość do reagowania na jakiekolwiek problemy. Dodatkowo nasi programiści zdołali wprowadzić „na gorąco” kilka usprawnień, których potrzeba wyniknęła na bieżąco w trakcie obsługi wydarzenia.

 

Organizator wydarzenia – Schrack Seconet Polska

Schrack Seconet jest aktualnie jednym z wiodących producentów systemów ochrony przeciwpożarowej na świecie, działającym w Austrii, Polsce, Szwecji, na Węgrzech, w Rosji, Rumunii, Słowacji, Czechach i Turcji, z dodatkowymi kanałami dystrybucji w pozostałych krajach europejskich. W Polsce firma działa z powodzeniem od ponad 30 lat, wyposażając w tym czasie ponad 5000 obiektów w szereg systemów ochrony przeciwpożarowej. Jakość i zaangażowanie firmy potwierdzają certyfikaty jakości ISO 9001 wydane we wszystkich dziedzinach działalności firmy, co jest ewenementem na europejskim rynku w tej branży. Obok wysokiej jakości świadczonych usług, Schrack Seconet przywiązuje dużą wagę do wartości użytkowej projektowanych rozwiązań oraz ich niezawodności.

 

Czego oczekiwał Klient?

Na zestawienie wymagań projektowych powinniśmy spojrzeć z trzech stron. Po pierwsze z punktu widzenia uczestników wydarzenia - klient oczekiwał od nas stworzenia niezawodnego i intuicyjnego oprogramowania, które umożliwi uczestnikom dokonanie rezerwacji online przez stronę www. Każdy uczestnik powinien móc zapisać się na interesujące go panele i sesje w ramach wydarzenia, a system powinien na bieżąco kontrolować liczbę wolnych miejsc w pomieszczeniach. Uczestnicy po zapisaniu na wydarzenie powinni mieć stały dostęp do informacji i materiałów na jego temat.

Kolejny punkt widzenia – organizator eventu. Wszystkie zapisy z założenia powinny trafiać do organizatorów, którzy na bieżąco weryfikowaliby poprawność danych i akceptowali lub odrzucali uczestników. Organizatorzy powinni mieć dostęp do zestawień zajętości pomieszczeń, powinni móc w dowolny sposób wprowadzać i modyfikować istniejące rezerwacje. Na koniec wydarzenia system powinien generować zbiorcze statystyki i certyfikaty dla obecnych uczestników.

Trzeci rodzaj użytkownika systemu to recepcjonistki. System powinien umożliwić recepcji kontrolę tego, czy pojawiające się osoby są uprawnione do udziału w wydarzeniu. System powinien zapisywać obecności przybyłych osób i umożliwiać wydruk indywidualnych imiennych identyfikatorów. Kolejne wymaganie to kontrola dostępu do poszczególnych części wydarzenia – sesji, warsztatów, kolacji i odnotowywanie wszystkich obecności na potrzeby statystyk.

Co warte podkreślenia, wydarzenie które opisaliśmy we wstępie nie było jedynym, które miało być obsługiwane przez zaprojektowane przez nas oprogramowanie. Miało być pierwszym, kontrolnym. System natomiast miał udostępniać tak szeroki obszar do edycji i konfiguracji dla Klienta, który umożliwiłby mu wykorzystanie całości w kolejnych organizowanych wydarzeniach – różnej wielkości, rangi i przeznaczenia. Zaprojektowanie oprogramowania dedykowanego pod obsługę konkretnego wydarzenia, a jednocześnie na tyle uniwersalnego, żeby znalazło zastosowanie w innych eventach, stanowiło spore wyzwanie.

 

Co od nas otrzymał?

Kompleksowe, szyte na miarę rozwiązanie :) 

Z uwagi na charakter i funkcjonalność projektu zdecydowaliśmy, że całość zostanie oparta o architekturę typu klient-serwer. Dlaczego?

  • Po pierwsze potencjalni uczestnicy wydarzeń otrzymali możliwość zapisu na wydarzenia oraz podglądu szczegółów swojej rezerwacji za pomocą prostego serwisu internetowego dostępnego pod ogólnodostępnym adresem wydarzenia.schrack-seconet.pl.
  • Po drugie dla organizatorów wydarzeń mogliśmy zbudować wygodny panel administracyjny, również dostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Pracownicy Schrack Seconet mogli dzięki temu stale na bieżąco kontrolować zapisy i inne aspekty wydarzenia, z każdego urządzenia z dostępem do sieci (również z telefonu), w każdym miejscu i o każdej porze. Narzędzie było i jest dostępne dla nich 24 godziny na dobę.
  • Mając świadomość, jak dużo elementów organizacyjnych i technicznych ciąży na osobach odpowiedzialnych za IT podczas organizacji podobnych wydarzeń, istotnym dla nas aspektem była łatwość i szybkość wdrażania systemu przy kolejnych eventach. Stanowisk recepcji na wydarzeniu było kilkanaście, więc w przypadku aplikacji desktopowej do ich obsługi, aplikacja ta musiałaby być po kolei instalowana na każdym kolejnym komputerze. Dodatkowo nie mieliśmy gwarancji, że wszystkie stanowiska będą zawierały dokładnie takie same środowisko uruchomieniowe. Zastosowanie w takiej sytuacji aplikacji przeglądarkowej znacznie zredukowało czas wdrożenia systemu w nowych lokalizacjach i uniezależniło jego działanie od środowisk, w jakich jest uruchamiany. Co jeszcze istotne, takie rozwiązanie pozwala organizatorom w dowolny sposób manipulować liczbą stanowisk recepcyjnych na wydarzeniu w razie potrzeby.
  • Inny istotny aspekt, o którego znaczeniu przekonaliśmy się podczas samego wydarzenia, to łatwość modyfikacji i ich wdrożeń do funkcjonującego systemu. Jakiekolwiek korekty czy modyfikacje mogły być wykonywane na bieżąco podczas pracy oprogramowania, bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek reinstalacji, restartów czy innych operacji, które paraliżowałyby przebieg wydarzenia.

Recepcjonistki na swoich stanowiskach miały do dyspozycji drukarki etykiet. Wspominaliśmy już wyżej, że system umożliwiał recepcji wydruk indywidualnych imiennych etykiet dla uczestników. Oprogramowanie zostało w tym celu zintegrowane z drukarkami etykiet firmy Zebra. Każda z etykiet zawierała unikalny kod QR, których zastosowanie miało znacznie usprawnić przebieg wydarzenia.

Podczas wydarzenia dla uczestników udostępniono specjalne stacje z ekranami dotykowymi oraz ze skanerami kodów QR, tzw. infokioski. Uczestnik wydarzenia mógł podejść do takiego infokiosku, zeskanować swój kod QR z identyfikatora i sprawdzić, na które sesje jest zapisany i gdzie powinien się udać w najbliższym czasie. Nawiązując do wcześniejszego opisu architektury oprogramowania, infokioski również zostały wykonane w formie pełnoekranowych aplikacji przeglądarkowych – ze względu na łatwość wdrożenia i skalowalność takiego rozwiązania.

Dostęp poszczególnych osób na sesje wydarzenia był na bieżąco weryfikowany przez recepcję. Recepcjonistka skanowała kod QR z identyfikatora uczestnika i na tej podstawie system zwracał na monitorze informację o tym, czy uczestnik może wejść do pomieszczenia. Obecność uczestnika była automatycznie odnotowywana w statystykach. Takie rozwiązanie wyeliminowało konieczność żmudnego wyszukiwania kolejnych uczestników chociażby po nazwiskach czy nazwach firm, które reprezentują.

Ostatnim rozwiązaniem wykorzystującym kody QR, które zostało przewidziane w systemie, jest automatyczne otwieranie drzwi pomieszczenia na podstawie zeskanowanego kodu. Podczas długich wydarzeń uczestnicy często opuszczają salę po to, by za chwilę do niej wrócić. Po powrocie skanują swój kod QR, a system sprawdza, czy dany uczestnik rzeczywiście ma dostęp do sesji w wybranym pomieszczeniu. Jeśli tak, drzwi zostają automatycznie odblokowane, bez udziału pracowników obsługi. Opisywane rozwiązanie jest jedynym modułem, w którym wspomogliśmy się implementacją pomocniczej aplikacji desktopowej. Zadaniem aplikacji jest pośredniczenie między głównym oprogramowaniem kontrolującym przydzielanie dostępu, a czytnikiem kodów oraz sterownikiem otwierania drzwi. Pojedyncze wydarzenie może być obsłużone przez jedną instancję aplikacji uruchomioną na jednym sprzęcie serwerowym, co nie zwiększa drastycznie czasu wdrożenia systemu na kolejnych eventach.


Inne artykuły